ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

Harbor Master Course at Sri Ra cha

อบรมหลักสูตรนายท่า ณ.โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา และเดินทางไปท่าเรือเพื่อดูสถานที่จริง เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรม จาก บ.แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล 1 จำกัด, บ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด, บ.อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด