ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

Siam Maritime School Certified Quality Management System ISO 9001-2015

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัท โรงเรียนสยามการเดินเรือ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้โรงเรียนก็จะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศและ ในภูมิภาค ที่ให้ความรู้และ ประสบการณ์แก่คนประจำเรือและ บุคคลทั่วไปอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป