ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

Harbor Master Course at Siam Maritime School

อบรมหลักสูตรน่ายท่า  ณ.โรงเรียนสยามการเดินเรือ จ.สมุทรปราการ   เมื่อวันที่ 16-17 พฤจิกายน 2560 มีผู้เข้าอบรม 10 ท่าน จาก บ.ไทยพรอสเพอร์ริตี้ , บ.ไทยเซนทรัลเคมี , บ.นครสยามการท่าเรือ บ.ทิปโก้แอสฟัลท์