ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

Training Course 2020

โรงเรียนสยามการเดินเรือ Rev.05 : 29 JUNE 2020
Training Course 2020
No. Course Day IMO Code Charge July August
W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4
1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Elementary First Aid
2 1.13 EFA 1,500 7-8 15-16 3-4 10-11
2 การดำรงชีพในทะเล
Personal Survival Techniques
2 1.19 PST 1,500 3-4 17-18 5-6 17-18
3 การป้องกันและการดับไฟ
Fire Prevention and Fire Fighting
2 1.2 FPFF 1,500 9-10 20-21 7-8 24-25
4 ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Personal Safety and Social Responsibilities
2 1.21 PSSR 1,500 1-2 13-14 3-4 10-11
5 ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ
Refresher Course for Basic Safety Training
3 A-VI/1 RBST 3,000 8-10 20-22 6-8 17-19
6 ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ
Refresher Medical First Aid
1 1.14 RMFA 2,500 8 15 29 11 26
7 ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ
Refresher Medical Care
1 1.15 RMDC 2,500 7 14 22 10 25
8 ทบทวนเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
1 1.23 RSCRB 2,500 2 9 16 23 30 6 13 20 27
9 ทบทวนการดับไฟชั้นสูง
Refresher Advanced Training in Fire Fighting
1 2.03 RATFF 2,500 3 10 17 24 31 7 14 21 28
10 ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Refresher Ship Security Officers
1 3.19 RSSO 2,500 6 13 27 5 19
11 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ
Security Awareness for all Seafarers
0.5 3.27 SAS 1,000 13 22 13
12 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในท่าเรือ
Security Awareness for all Port Facility Personal
0.5 3.25 SAPF 1,000
13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Security Training for Seafarers with Designated Security Duties
1.5 3.26 DSD 2,000 13-14 22-23 13-14
14 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Ship Security Officers
2 3.19 SSO 3,500 3-4
15 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ
Port Facility Security Officers
3 3.21 PFSO 7,000 29-31
16 พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations
8 1.01 BOCT 4,000 27/7-5/8
17 พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
5 1.04 BLGT 3,500 6-11
18 เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง
Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations
10 1.02 ATOT 6,000 13-24
19 เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง
Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations
10 1.03 ATCT 6,000
20 เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง
Advance Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
10 1.05 ATLT 6,000 25/8-4/9
21 เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
4 1.23 SCRB 3,500 22-25 17-20
22 การดับไฟชั้นสูง
Advanced Training in Fire Fighting
5 2.03 ATFF 5,000 24-28
23 การปฐมพยาบาลในเรือ
Medical First Aid
5 1.14 MFA 3,500 13-17
24 การรักษาพยาบาลในเรือ
Medical Care
6 1.15 MDC 5,000
25 เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Fast Rescue Boats
4 1.24 FRB 4,500
26 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
General Operator’s Certificate
14 1.25 GOC 8,500
27 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
Refresher General Operator’s Certificate : R-GOC
6 1.25 R-GOC 6,000 13-20 3-10
28 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Restricted Operator’s Certificate
7 1.26 ROC 7,500
29 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Refresher Restricted Operator’s Certificate : R-ROC
4 1.26 R-ROC 4,500 22-27
30 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ
Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA – Radar Navigation at Operation Level
8.5 1.07 ARPA-O 7,500
31 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับบริหาร
Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue – Radar Navigation at Management Level
5 1.08 ARPA-M 5,000
32 การใช้แผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล
Operational use of Electronic Chart Display an Information System
5 1.27 ECDIS 6,000
33 ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
3 1.39 LEDS 3,000
34 การบริหารจัดการทรัพยากรในสะพานเดินเรือ
Bridge Resource Management
5 A-II BRM 5,000
35 การบริหารจัดการทรัพยากรในห้องเครื่อง
Engine Room Resource Management
5 A-III ERM 6,000
36 การจัดการกลุ่มคนโดยสาร
Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passenger in Passenger Spaces
1 1.28 CROW 2,000 16 25 17
37 ไฟฟ้าแรงดันสูง
High Voltage
1 A-III/1, 2 HVI 1,500
38 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Elementary Maritime English
63 3.17 MEE 15,000
39 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Intermediate Maritime English
62 3.17 MEI 15,000
40 สำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ
Automatic Identification System
2 1.34 AIS 1,500
41 วิชาครู
Training Course for Instructors
10 6.09 TCI 5,500
42 การประเมินความรู้ การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
Assessment, Examination and Certification of Seafarers
9 3.12 AECS 9,000
43 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
Ratings Forming Part of a Navigational Watch
160 ชม A-II/4 RFPN 50,000
44 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
Ratings Forming Part of an Engineering Watch
160 ชม A-III/4 RFPE 50,000
45 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
Officers in Charge of a Navigational Watch
864 ชม 7.03 OCNW 165,000
46 นายประจำเรือฝ่ายช่างกล
Officers in Charge of an Engineering Watch
1569 ชม 7.04 OCEW 190,000
47 นายท่า
Harbor Master
2   HARM 6,500
48 พนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ
Vessel Traffic Service Operator Training
8   VTS 15,000
49 การขับเรือยนต์เล็ก
Power Boats
2   POWB 6,500
50 การใช้วิทยุย่าน
Marine Band
2   MBRC สอบถาม
51 ตัวแทนออกของ
Customs Agent
11   CUST สอบถาม
52 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายเดินเรือ)
YACHT DECKHAND SKILLS
5   YDS 35,000
53 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายช่างกล)
YACHT ENGINEER SKILLS
5   YES 35,000
54 เดินเรือชายฝั่ง
TERRESTRIAL AND COASTAL NAVIGATION
27   TCNA 25,000
55 เดินเรือดาราศาสตร์
CELESTIAL NAVIGATION
8   CNAV 15,000
56 อุตุนิยมวิทยา
METEOROLOGY
10   MET 15,000
57 การดูแลและจัดเก็บสินค้า
CARGO HANDLING AND STOWAGE
2   CHS 10,000
58 การนำเรือ
SHIP HANDLING
3   SHND 5,000
59 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล
Maritime Labour Convention 2006
1   MLC 1,000 15 24 15
60 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนเรือ
Cyber Security onboard Ships
2   CSOS 5,000
61 Maris Ecdis 900
2 15,000
62 ผู้ฝึกสอน และผู้ประเมินเครื่องมือฝึกจำลอง
TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR
4 6.10 5,000
63 หลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรมและเรือสาราญ
– การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management
– การแม่บ้านโรงแรม Hotel Housekeeping Management
30   FBM 32,000 49,000
64,000
30   HHM 32,000
*บริการอาหารเที่ยง และอาหารว่างฟรี สําหรับผู้อบรมทุกท่าน
**สถานศึกษาปิดทําการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
สามารถสอบถามรายละเอียด / สํารองที่นั่งอบรม ติดต่อ 02-703-3232
มือถือ : 0922511217 (พี่ตุ๊กตา) / 0944144152 (พี่มหา) / 0892687721 (น้องซุ่ย)
หมายเหตุ หากท่านสนใจอบรม รบกวนโทรสอบถามเพื่อยืนยันก่อนการอบรม