ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

การสอบคัดเลือกนักเรียนลูกเรือและ นายประจำเรือ 2563

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนสยามการเดินเรือได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนลูกเรือและนายประจำเรือ ประจำปี 2563
โดยมีการ สอบข้อเขียน ทดสอบร่างกายและสอบสัมภาษณ์