ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

ประกาศโรงเรียนสยามการเดินเรือ ที่ 6-7 / 2562

ประกาศโรงเรียนสยามการเดินเรือ ที่ 6- 7/2562

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ ประจำปี พ.ศ. 2562