ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

บรรยากาศอบรมหลักสูตร นายท่า ณ โรงเรียนสยามการเดินเรือจ.สมุทรปราการ

บรรยากาศอบรมหลักสูตร นายท่า ณ โรงเรียนสยามการเดินเรือจ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19-20 ก.ค. 2561 ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากรและ ผู้อบรมทุกท่าน จาก

บ.พูลพิพัฒน์ จำกัด , บ.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด , บ.ทรัพย์ศรีไทย จำกัด , บ.เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ