ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

แผนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนสยามการเดินเรือ Rev.18 28/10/62
แผนหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562
No. ชื่อหลักสูตร วัน IMO รหัส ค่าธรรมเนียม ธันวาคม
1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Elementary First Aid
2 1.13 EFA 1,500 04 – 06
2 การดำรงชีพในทะเล
Personal Survival Techniques
2 1.19 PST 1,500 11 – 12
3 การป้องกันและการดับไฟ
Fire Prevention and Fire Fighting
2 1.2 FPFF 1,500 07 – 09
4 ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Personal Safety and Social Responsibilities
2 1.21 PSSR 1,500 02 – 03
5 ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ
Refresher Course for Basic Safety Training
3 A-VI/1 RBST 3,000 รอบ1: 12-14
รอบ2: 25-27
6 ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ
Refresher Elementary First Aid
1 1.14 RMFA 2,500 รอบ1: 02
รอบ2: 16
7 ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ
Refresher Medical Care
1 1.15 RMDC 2,500 รอบ1: 03
รอบ2: 17
8 ทบทวนเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
1 1.23 RSCRB 2,500 รอบ1: 04
รอบ2: 11
รอบ3: 18
รอบ4: 25
9 ทบทวนการดับไฟชั้นสูง
Refresher Advanced Training in Fire Fighting
1 2.03 RATFF 2,500 รอบ1: 07
รอบ2: 12
รอบ3: 19
รอบ4: 26
10 ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Refresher Ship Security Officers
1 3.19 RSSO 2,500 รอบ1: 06
รอบ2: 13
รอบ3: 20
รอบ4: 27
11 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ
Security Awareness for all Seafarers
0.5 3.27 SAS 1,000 รอบ1: 13
รอบ2: 23
12 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในท่าเรือ
Security Awareness for all Port Facility Personal
0.5 3.25 SAPF 1,000 26
13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Security Training for Seafarers with Designated Security Duties
1.5 3.26 DSD 2,000 รอบ1: 13-14
รอบ2: 23-24
14 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ
Ship Security Officers
2 3.19 SSO 3,500
15 นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ
Port Facility Security Officers
3 3.21 PFSO 7,000
16 พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี
Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations
8 1.01 BOCT 4,000
17 พื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว
Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
5 1.04 BLGT 3,500 04 – 11
18 เรือบรรทุกน้ำมันชั้นสูง
Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations
10 1.02 ATOT 6,000 4 – 14
19 เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง
Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations
10 1.03 ATCT 6,000 16 – 26
20 เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง
Advance Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
10 1.05 ATLT 6,000
21 เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats
4 1.23 SCRB 3,500
22 การดับไฟชั้นสูง
Advanced Training in Fire Fighting
5 2.03 ATFF 5,000
23 การปฐมพยาบาลในเรือ
Medical First Aid
5 1.14 MFA 3,500
24 การรักษาพยาบาลในเรือ
Medical Care
6 1.15 MDC 5,000
25 เรือเร็วช่วยชีวิต
Proficiency in Fast Rescue Boats
4 1.24 FRB 4,500 11 – 14
26 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
General Operator’s Certificate
14 1.25 GOC 8,500 รุ่น 1
11 – 27
27 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
Refresher General Operator’s Certificate : R-GOC
6 1.25 R-GOC 6,000 11 – 19
28 พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Restricted Operator’s Certificate
7 1.26 ROC 7,500
29 ทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล
Refresher Restricted Operator’s Certificate : R-ROC
4 1.26 R-ROC 4,500
30 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ
Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA – Radar Navigation at Operation Level
8.5 1.07 ARPA-O 7,500
31 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับบริหาร
Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue – Radar Navigation at Management Level
5 1.08 ARPA-M 5,000
32 การใช้แผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล
Operational use of Electronic Chart Display an Information System
5 1.27 ECDIS 6,000 16 – 20
33 ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
3 1.39 LEDS 3,000 23 – 25
34 การบริหารจัดการทรัพยากรในสะพานเดินเรือ
Bridge Resource Management
5 A-II BRM 5,000 23 – 27
35 การบริหารจัดการทรัพยากรในห้องเครื่อง
Engine Room Resource Management
5 A-III ERM 6,000 23 – 27
36 การจัดการกลุ่มคนโดยสาร
Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passenger in Passenger Spaces
1 1.28 CROW 2,000 17
37 ไฟฟ้าแรงดันสูง
High Voltage
1 A-III/1, 2 HVI 1,500 21-1
38 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Elementary Maritime English
63 3.17 MEE 15,000 ติดต่อสอบถาม
39 ภาษาอังกฤษสำหรับคนประจำเรือ
Intermediate Maritime English
62 3.17 MEI 15,000 ติดต่อสอบถาม
40 สำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ
Automatic Identification System
2 1.34 AIS 1,500 18 – 19
41 วิชาครู
Training Course for Instructors
10 6.09 TCI 5,500
42 การประเมินความรู้ การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
Assessment, Examination and Certification of Seafarers
9 3.12 AECS 9,000 7,14,21,28 ธ.ค.
43 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
Ratings Forming Part of a Navigational Watch
160 ชม A-II/4 RFPN 50,000 ติดต่อสอบถาม
44 ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
Ratings Forming Part of an Engineering Watch
160 ชม A-III/4 RFPE 50,000 ติดต่อสอบถาม
45 นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
Officers in Charge of a Navigational Watch
864 ชม 7.03 OCNW 165,000 ติดต่อสอบถาม
46 นายประจำเรือฝ่ายช่างกล
Officers in Charge of an Engineering Watch
1569 ชม 7.04 OCEW 190,000 ติดต่อสอบถาม
47 ธุรกิจการโรงแรมและเรือสำราญ
Hotel and Ceuise Business Management
35   HCBM 49,000 ติดต่อสอบถาม
48 นายท่า
Harbor Master
2   HARM 6,500 ติดต่อสอบถาม
49 พนักงานควบคุมการจราจรทางน้ำ
Vessel Traffic Service Operator Training
8   VTS 15,000 ติดต่อสอบถาม
50 การขับเรือยนต์เล็ก
Power Boats
2   POWB 6,500 ติดต่อสอบถาม
51 การใช้วิทยุย่าน
Marine Band
2   MBRC สอบถาม ติดต่อสอบถาม
52 ตัวแทนออกของ
Customs Agent
11   CUST สอบถาม
53 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายเดินเรือ)
YACHT DECKHAND SKILLS
5   YDS 35,000
54 คนประจำเรือยอชท์ (ฝ่ายช่างกล)
YACHT ENGINEER SKILLS
5   YES 35,000
55 เดินเรือชายฝั่ง
TERRESTRIAL AND COASTAL NAVIGATION
27   TCNA 25,000
56 เดินเรือดาราศาสตร์
CELESTIAL NAVIGATION
8   CNAV 15,000 18 – 26
57 อุตุนิยมวิทยา
METEOROLOGY
10   MET 15,000
58 การดูแลและจัดเก็บสินค้า
CARGO HANDLING AND STOWAGE
2   CHS 10,000
59 การนำเรือ
SHIP HANDLING
3   SHND 5,000
60 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล
Maritime Labour Convention 2006
1   MLC 1,000 16
61 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนเรือ
Cyber Security onboard Ships
2   CSOS 5,000 16 – 17
62 หลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรมและเรือสาราญ
– การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management
– การแม่บ้านโรงแรม Hotel Housekeeping Management
30   FBM 32,000 49,000
64,000
4 พ.ย. – 27 ธ.ค.
30   HHM 32,000


สอบถามรายละเอียด / สํารองที่นั่งอบรม / ติดตามข่าวสาร
02-703-3232 ต่อ 0,141,135 / 092-883-8866 คุณตุ๊กตา / 089-268-7721 คุณซุ่ย
*** ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ***
สําหรับท่านที่สนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการแจ้งชื่อและเลขบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของกรมเจ้าท่า
( ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย )

QR สมัครอบรม