หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : ROC

กรุณากรอกใบสมัคร เพื่อลงชื่อจองเข้ารับการฝึกอบรมตามวิชาและรอบที่กำหนด หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2703-3232-33 หรือ 09-2258-8190 *จำเป็น
  • กำหนดการฝึกอบรมที่ท่านต้องการจอง

    กรุณาลงจองที่นั่งเพื่อเข้ารับการอบรมตามรอบที่ท่านต้องการ หากรอบที่ท่านจองสามารถเปิดได้ หรือ ไม่ได้อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะติดต่อท่านกลับไป หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-703-3232 - 33 หรือ 09-2258-8190