ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS : ROC

กรุณากรอกใบสมัคร เพื่อลงชื่อจองเข้ารับการฝึกอบรมตามวิชาและรอบที่กำหนด หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2703-3232-33 หรือ 09-2258-8190 *จำเป็น