ติดต่อสอบถาม / สมัครเรียน 0922511217 , 0922588190

วีรบุรุษชุดพลาง สมัคร

สมัคร

โครงการวีรบุรุษชุดพลาง

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • BMI ต้องไม่เกิน 25

    ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)/ส่วนสูง (เมตร)2
  • เอกสารประกอบการสมัคร

  • (รวมผลตาบอดสีและการได้ยินของหู)
กลับไป
Messenger
LINE
อีเมล
Call